Připravujeme pro Vás nové webové stránky.

At the moment, the site is under construction - we are preparing a brand new online presentation for you.

logo tessinaTESSINA, s.r.o.

TESSINA, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IC:02657716, DIC:CZ02657716
e-mail: office@tessina.cz